Dane osobowe tylko na użytek działalności statutowej stowarzyszenia i potrzeby jubileuszu.

Adres zamieszkaniaWybraną opcję oznaczyć X oraz dokonać wpłaty do dnia 13 września 2015 r. na następujące konto: Bank Spółdzielczy w Głubczycach nr. 12 8868 0004 2000 0000 3580 0001 z dopiskiem „Jubileusz 70-lecia LO + imię i nazwisko”